เงื่อนไขการเช่ารถตู้ขอนแก่นพร้อมคนขับ

เงื่อนไขการเช่ารถตู้

เงื่อนไขการเช่ารถตู้ขอนแก่นพร้อมคนขับ

เงื่อนไขการเช่ารถตู้ การนับเวลาใน เช่ารถตู้ขอนแก่น 1 วัน จะให้บริการ 9 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถแจ้งเวลาที่จะให้ไปรับ และเวลาที่จะให้ไปส่งได้เลย ช่วงเช้าให้บริการได้ตั้งแต่ 07.00 ส่วนตอนกลางคืนบริการได้ถึง 22.00 น. หากต้องการให้บริการเช้ามากกว่านี้ หรือ ดึกมากกว่านี้ คิดค่าบริการเพิ่ม 321 บาทต่อชั่วโมง เป็นเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาทำงานของพนักงานขับรถตู้ หากต้องการบริการนอกเวลา คือ บริการเกินเวลา มากกว่า 9 ชั่วโมง มีค่าบริการนอกเวลา 321 บาทต่อชั่วโมง หากนอนค้างคืน มีค่าบริการค้างคืน 1,070 บาทต่อคืน โดยลูกค้าไม่ต้องจัดหาที่พักและอาหารให้พนักงานขับรถตู้ ค่า เช่ารถตู้ขอนแก่น ไม่รวมน้ำมัน โดยพนักงานจะเติมน้ำมันเต็มถังก่อนออกจากบริษัท และหลังบริการเสร็จ ลูกค้าจะต้องเติมน้ำมันคืน ให้เต็มถัง รถตู้ใช้น้ำมันดีเซล  ค่าเช่ารถ ไม่รวมค่าทางด่วน ค่าจอดรถยนต์ หรือ ค่าปรับจราจร อื่นๆ การชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท หลังบริการเสร็จแล้ว ซึ่งบริษัทมีนโยบายไม่ให้ลูกค้าชำระเงินสดให้กับพนักงานขับรถตู้ บริการหลังการขายสำหรับการเช่ารถตู้ขับเอง มี Call Center 24 ชั่วโมงด้วย สามารถโทรขอความช่วยเหลือกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา บริการเช่ารถราคาถูกทดแทน ในกรณีที่รถเช่าของเราไม่สามารถใช้งานได้ โดยเราจะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนให้ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ขอนแก่น และปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

การเช่ารถตู้ขอนแก่น พร้อมคนขับ

ใน เช่ารถตู้ขอนแก่นแบบพร้อมคนขับ เราจะมีพนักงานขับรถตู้ ไปรับท่าน ณ จุดนัดพบ ตามที่ได้แจ้งกับพนักงานขายไว้ โดยก่อนถึงวันนัด 1 วัน จะมีพนักงานขับรถตู้ โทรศัพท์ ยืนยันสถานที่และเวลานัด กับลูกค้าอีกครั้งเพื่อ Confirm การนัดจุดนัดพบส่วนใหญ่ จะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือตามปั้มน้ำมันที่มีที่จอดรถตู้ได้สะดวก สำหรับการเช่ารถตู้แบบขับเอง ลูกค้าจะต้องมารับรถตู้เองที่สำนักงานของบริษัท หรือ หากต้องการให้นำรถตู้ไปส่งที่บ้านในเขตขอนแก่นมีค่าบริการจัดส่ง 535 บาทต่อเที่ยว ถ้าไปรับคืนด้วยก็จ่ายเพิ่มอีก 535 บาท แผนที่สำนักงาน ที่จะเดินทางมารับรถตู้ เงื่อนไขเช่ารถตู้ขอนแก่น พร้อมคนขับที่สำคัญ สิ่งสำคัญในการเช่ารถตู้ที่เรา จะต้องอ่านและพิจารณาให้ดีคือ เงื่อนไขเช่ารถตู้ขอนแก่น พร้อมคนขับ ที่มักจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถตู้ด้วย โดยทั่วไปการเช่ารถตู้มีการเช่าอยู่ 2 แบบ คือ การเช่ารถตู้แบบขับเอง และการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ ดังนั้น เงื่อนไขการเช่ารถตู้ทั้ง 2 แบบจึงมีความแตกต่างกัน

เงื่อนไขเช่ารถตู้ขอนแก่นแบบขับเอง

เนื่องจากการเช่ารถตู้แบบขับเอง ผู้เช่าจะเป็นคนที่ครอบครองและใช้งานรถตู้ ตลอดสัญญาเช่า การเช่ารถตู้แบบขับเอง จึงมีความเสี่ยงมากกว่า การเช่ารถตู้พร้อมคนขับ ดังนั้น บริษัทที่ให้เช่ารถตู้ จึงมักจะมีการขอเอกสาร และมีเงื่อนไขการเช่าที่มากกว่าการเช่าพร้อมคนขับ โดยมีเงื่อนไขการเช่ารถตู้แบบขับเอง การนับวันในการเช่า การเช่ารถตู้ 1 วัน ใช้หลักการนับ 24 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่รับรถตู้ เช่น รับรถตู้วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.00 น. จะครบการเช่ารถตู้ 1 วัน ในวันที่ 2 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ซึ่งผู้เช่าจะต้องนำรถมาคืนให้ตรงเวลา คืนรถตู้ล่าช้ามีค่าปรับ 535 บาทต่อชั่วโมง และหากคืนรถตู้ล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง จะคิดเป็นการเช่ารถตู้เพิ่มอีก 1 วัน ดังนั้น ผู้เช่าควรวางแผนการเดินทางและแผนการเช่า เพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม การเช่ารถตู้เพิ่มจากสัญญาเดิม สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมง และโอนเงินค่าเช่าเข้ามาเพิ่ม โดยจะไม่สามารถนำไปหักออกจากเงินมัดจำ 10,000 บาท หากลูกค้าเช่ารถตู้เพิ่ม แต่ไม่โอนเงินค่าเช่ามาเพิ่ม จะมีค่าปรับวันละ 535 บาทต่อวัน และหากค้างค่าเช่าเกิน 2 วัน ลูกค้าจะต้องนำรถตู้มาคืน

เช่ารถตู้ขอนแก่นแบบขับเอง จะเติมน้ำมันดีเซล ไว้ให้เต็มถัง

หากบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ทางโทรศัพท์ บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามรถตู้คืนทันที น้ำมันในวันรับรถตู้ บริษัทจะเติมน้ำมันดีเซล ไว้ให้เต็มถัง และในวันคืนรถตู้ ลูกค้าจะต้องเติมน้ำมันดีเซล คืนให้เต็มถัง หากลูกค้าไม่คืนน้ำมันเต็มถัง มีค่าปรับน้ำมัน 535 บาทต่อขีด ประกันภัยรถตู้ของเราทำประกันภัยชั้น 1 และ พรบ. ไว้แล้ว โดยมีความคุ้มครองผู้โดยสารในรถ และคุ้มครองค่าเสียหายของคู่กรณี แต่มีเงื่อนไขว่า หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด เช่น ขับไปชนท้ายคันข้างหน้า ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 10,000 บาท มีประกันภัยแบบพิเศษที่ผู้เช่าสามารถเลือกซื้อเพิ่ม 535 บาทต่อวัน โดยหากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม รายการที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง การทำของหาย เช่น กุญแจหาย ยางอะไหร่ แม่แรง หาย เป็นต้น ยางรถตู้ไม่คุ้มครอง หากยางแตกหรือ ยางรั่ว ระหว่างการเช่า ลูกค้าต้องจ่ายเอง รถลาก รถยก หากมีอุบัติเหตุ จนรถตู้ไม่สามารถขับต่อได้ ลูกค้า จะต้องจ่ายค่าลากรถเอง เช่ารถตู้ขอนแก่น เพิ่ม ลูกค้าจะต้องโอนเงินค่าเช่าเพิ่ม เข้าบัญชีของบริษัท ก่อนเวลาหมดสัญญาเช่า อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

เช่ารถตู้ ขอนแก่นเช่ารถตู้ขอนแก่น 14 ที่นั่งเช่ารถตู้ ขับเองเช่ารถตู้พร้อมคนขับ ขอนแก่น ราคาเช่ารถ H1 ขับเอง ขอนแก่นเช่ารถพร้อมคนขับ ขอนแก่นรถตู้ขอนแก่น 1,500 บาทรถตู้เช่า มหาสารคามรถตู้เช่า ร้อยเอ็ดรถตู้ขอนแก่น ให้เช่า

เงื่อนไขการเช่ารถตู้